IMKE DE BOER • MOLENBERG 10a • 9301 AS RODEN • TELEFOON (050) 501 02 06
FAX (050) 502 95 39 • (06) 27014022 • KINDERFYSIO.DE.BOER@HETNET.NL
PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE

De behandeling

Tijdens de behandeling worden de vaardigheden op een speelse en
kindvriendelijke manier geoefend die past bij de leeftijd van het betreffende kind.

Aan ouders worden vaak tips en adviezen gegeven die in het dagelijks leven spelenderwijs kunnen worden ingebouwd.

Bij oudere kinderen worden de doelstellingen met de kinderen en hun ouders besproken en wordt samen een plan gemaakt. Hierbij wordt aan het kind uitgelegd waarom bepaalde oefeningen nodig zijn. Naast de oefeningen die in de praktijk gedaan worden, zijn er ook adviezen en oefeningen voor thuis. Soms komen de kinderen ook alleen naar de therapie en wordt de ouder op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en afspraken. Bij jongere kinderen wordt de ouders gevraagd thuis regelmatig met het kind te oefenen.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van
de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies of een eenmalige observatie. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.