IMKE DE BOER • MOLENBERG 10a • 9301 AS RODEN • TELEFOON (050) 501 02 06
FAX (050) 502 95 39 • (06) 27014022 • KINDERFYSIO.DE.BOER@HETNET.NL
PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE

Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van kinderen van
0 tot 4 jaar en kinderen in de schoolleeftijd van 4 tot 16 jaar. Het doel van de kinderfysiotherapie is om de gevolgen van motorische problemen op de
motorische- en algehele ontwikkeling te beïnvloeden.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan de zintuigen,de organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan andere. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Het beheersen van motorische vaardigheden is een voorwaarde voor de ontwikkeling op andere gebieden, zoals praten, spelen, leren concentreren en zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld: een goede zitbalans is een voorwaarde om rustig
op de stoel in de klas te kunnen zitten. Dat is weer een voorwaarde om beter
te kunnen luisteren.

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling
een centrale rol. Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze.
Een kinderfysiotherapeut heeft de theoretische en praktische kennis om het
kind hierin te begeleiden. De kinderfysiotherapeut schept voorwaarden om motorisch te kunnen functioneren in de maatschappij.