IMKE DE BOER • MOLENBERG 10a • 9301 AS RODEN • TELEFOON (050) 501 02 06
FAX (050) 502 95 39 • (06) 27014022 • KINDERFYSIO.DE.BOER@HETNET.NL
PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE

Algemeen kinderfysiotherapeutisch onderzoek

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie met een specifieke doelgroep, namelijk de kinderen met problemen in het bewegend functioneren van 0 tot 18 jaar. Een kinderfysiotherapeut heeft zich, na de opleiding tot fysiotherapeut, gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen. Deze kennis is opgedaan gedurende een driejarige post-HBO opleiding.
Het bewegingsapparaat en het bewegen van kinderen onderscheidt zich van volwassenen, omdat een kind in groei en in ontwikkeling is. Naast de motoriek zijn er een heleboel andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden, zoals de sociale, emotionele en geestelijke ontwikkeling en de spraak- taal- en spelontwikkeling. Deze ontwikkelingen vinden tegelijkertijd plaats en beïnvloeden elkaar positief dan wel negatief. Soms wil een vooruitgang op het ene gebied een tijdelijke stilstand op het andere gebied veroorzaken. Om kinderen te behandelen is het nodig om hiervan goed op de hoogte te zijn en deze ontwikkelingsfasen te herkennen en te onderkennen als een normale ontwikkelingsfase. Daarnaast is de benaderingswijze van een kind anders dan van een volwassene.
Bij het onderzoek wordt gekeken naar wat het kind kan, hoe het kind de beweging uitvoert en waarom het kind zich op die specifieke manier beweegt. Daarnaast worden verschillende gestandaardiseerde testen afgenomen om zo een beeld van het ontwikkelingsniveau te krijgen.

Voorbeelden van testen zijn o.a.:

De noodzakelijke specifieke testen voor zuigelingen worden standaard tijdens het onderzoek van de baby afgenomen.