IMKE DE BOER • MOLENBERG 10a • 9301 AS RODEN • TELEFOON (050) 501 02 06
FAX (050) 502 95 39 • (06) 27014022 • KINDERFYSIO.DE.BOER@HETNET.NL
PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE

Vergoedingen

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Er worden 18 behandelingen op jaarbasis vergoed. Mochten meer behandelingen nodig zijn, dan moet de vergoeding uit de aanvullende verzekering komen.
Hiervoor zoudt u uw polis moeten nakijken.
Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie
volledig vergoed.

Met de volgende zorgverzekeraars  heeft de praktijk een contract, zodat de behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd kunnen worden.
Dat zijn:

Menzis groep                    Trias                          De Friesland
Achmea                           CZ groep                    Multizorg groep
Univé                              OZ groep                    Delta Lloyd
AGIS                               VGZ                           Uvit
Ohra

Mocht u niet bij een van de bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd zijn,
dan wordt het balietarief in rekening gebracht en bent u zelf verantwoordelijk
voor de betaling.

Het is raadzaam vóór de behandelsessie te informeren bij uw zorgverzekeraar
voor welke vergoeding en voor hoeveel behandelingen uw kind verzekerd is.
Dit is verschillend per verzekering; ook zijn er pakketten met een eigen risico.