IMKE DE BOER • MOLENBERG 10a • 9301 AS RODEN • TELEFOON (050) 501 02 06
FAX (050) 502 95 39 • (06) 27014022 • KINDERFYSIO.DE.BOER@HETNET.NL
PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE

Het onderzoek

Het onderzoek wordt begonnen met een intake-gesprek met de ouder/verzorger
en met het kind, om de hulpvraag duidelijk te krijgen en inzicht te krijgen in het motorische ontwikkelingsverloop en het klachtenbeeld.

Vervolgens wordt een onderzoek gedaan dat bestaat uit een algemeen kinderfysiotherapeutisch onderzoek en testen op het gebied van de kwaliteit
van de motoriek (de manier waarop uw kind beweegt) en op het gebied van
de kwantiteit (welke activiteiten uw kind kan ten opzichte van leeftijdsgenoten).

Uit deze testen komen testresultaten. Naar aanleiding van deze testresultaten wordt een behandelplan opgesteld.

Mits u er geen tegen heeft bezwaar heeft worden de huisarts of 
andere behandelaars hierover geïnformeerd.