IMKE DE BOER • MOLENBERG 10 • 9301 AS RODEN • TELEFOON (050) 501 02 06
FAX (050) 502 95 39 • (06) 27014022 • KINDERFYSIO.DE.BOER@HETNET.NL
PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE

Bobath/NDT

Bij de Bobath-methode wordt gewerkt vanuit een theorie waarbij eerst negatieve/storende bewegingen worden onderdrukt en dan normale
automatische reacties
worden uitgelokt.

Parallel hiermee treedt er een geleidelijke verschuiving op van wat een kind niet kan  naar wat een kind wel kan. De eigen activiteit van het kind komt steeds
meer op de voorgrond. De belangstelling van het kind in het ontwikkelen groeit.  

De automatische reacties, waar de Bobath-methode gebruik van maakt, worden verschillend toegepast bij kinderen van verschillende leeftijden. Bij een baby gebruik je andere reacties dan bij een peuter.
Vaak maakt de Bobath-methode deel uit van de totale behandeling.