IMKE DE BOER • MOLENBERG 10a • 9301 AS RODEN • TELEFOON (050) 501 02 06
FAX (050) 502 95 39 • (06) 27014022 • KINDERFYSIO.DE.BOER@HETNET.NL
PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE

Links

NVFK (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdzorg)

KNGF (Koninklijk Nederland Genootschap voor Fysiotherapie)

MEE  (organisatie die mensen met een handicap adviseert)

Integralevroeghulp (informatie, advies en ondersteuning van ouders met een
kind van 0 tot 4 jaar met een achterstand in de motorische- of geestelijke ontwikkeling)

Balansdigitaal (oudervereniging voor ouders van een kind met ADHD,
PDD-NOS, DCD)